Over ons

De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal.

Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten.
In vrijwel iedere wijk van 's-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

Daarmee draagt de SAS, als volwaardig partner in de sociale omgeving van de stad, bij aan het doel zoals de gemeente 's-Hertogenbosch dat omschrijft:

  • ontmoetingsplaats dicht bij de eigen leefomgeving
  • aanbieden en organiseren van activiteiten
  • eenzaamheid en isolement voorkomen en bestrijden
  • openstellen voor kwetsbare groepen

Deze vier punten hangen nauw samen.
Een belangrijke rol hierbij is ruimte voor ontmoeten, gezelligheid en vriendschap, waarbinnen men zichzelf kan zijn.

De SAS is thuishaven voor meer dan 700 dynamische senioren die wijkgericht allerlei activiteiten uitoefenen.
Vanuit deze afdelingen verzorgen vrijwilligers met kennis van zaken de activiteiten.

De SAS zet zich in voor samenwerking met andere organisaties, die eveneens binnen de gemeente werkzaam zijn voor senioren; in het bijzonder de contacten met de wijkteams zijn hierbij van belang.

De Stichting Actieve Senioren is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn. Het RSIN is 8534.38.183.

Activiteitenprogramma

De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal. Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten. In vrijwel iedere wijk van ‘s-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

Bekijk de Activiteiten-kalender voor een compleet overzicht van onze activiteiten/

Bijzondere bijstand

De stichting Actieve Senioren wil haar activiteiten voor iedereen toegankelijk maken. Daarom hanteert zij een zo laag mogelijke deelnemersbijdrage.

Is dit bedrag toch nog te hoog voor u, dan kunt bij de gemeente Den Bosch een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie klikt u hier >

De SAS zomerschool 55+

De SAS-Zomerschool55+ biedt in de eerste drie weken van de zomervakantie een groot aantal activiteiten aan senioren in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Iedere senior is van harte welkom om aan één of meer activiteiten deel te nemen. De variëteit is groot en de activiteiten gericht op mannen en vrouwen, mobiel en minder mobiel, actief en minder actief. Bij elke activiteit ontmoet je andere mensen en er is ook altijd een kopje koffie of thee.

www.saszomerschool.nl