Over ons

De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal.

Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten.
In vrijwel iedere wijk van 's-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

Daarmee draagt de SAS, als volwaardig partner in de sociale omgeving van de stad, bij aan het doel zoals de gemeente 's-Hertogenbosch dat omschrijft:

  • ontmoetingsplaats dicht bij de eigen leefomgeving
  • aanbieden en organiseren van activiteiten
  • eenzaamheid en isolement voorkomen en bestrijden
  • openstellen voor kwetsbare groepen

Deze vier punten hangen nauw samen.
Een belangrijke rol hierbij is ruimte voor ontmoeten, gezelligheid en vriendschap, waarbinnen men zichzelf kan zijn.

De SAS is thuishaven voor meer dan 700 dynamische senioren die wijkgericht allerlei activiteiten uitoefenen.
Vanuit deze afdelingen verzorgen vrijwilligers met kennis van zaken de activiteiten.

De SAS zet zich in voor samenwerking met andere organisaties, die eveneens binnen de gemeente werkzaam zijn voor senioren; in het bijzonder de contacten met de wijkteams zijn hierbij van belang.

De Stichting Actieve Senioren is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die bovendien door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in, dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat u uw giften aan de Stichting Actieve Senioren met 25% mag verhogen (tot een maximum van € 1.250,00). Het RSIN is 8534.38.183.

Klik op onderstaande links :

openbare aanvraag 2020 culturele ANBI

jaarrekening en jaarverslag 2020

activiteitenprogramma

Hier kunt u de inschrijving doen.

bijzondere bijstand

De stichting Actieve Senioren wil haar activiteiten voor iedereen toegankelijk maken. Daarom hanteert zij een zo laag mogelijke deelnemersbijdrage.

Is dit bedrag toch nog te hoog voor u, dan kunt bij de gemeente Den Bosch een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie klikt u hier >