Beleidsplan en financiën

Onze Missie

Het stimuleren en bevorderen van sociale contacten tussen senioren door het organiseren, aanbieden en begeleiden van activiteiten op het gebied van Creativiteit, Educatie, Ontspanning en Beweging in de eigen leefomgeving.

Hiermee beoogt de SAS senioren langer actief, zelfstandig en plezierig bezig te houden in een vriendelijke en vertrouwde locatie dicht bij huis om zodoende eenzaamheid en isolement te voorkomen.

Naast het uitbreiden en verdiepen van de bestaande activiteiten stelt de Stichting voor 2018 de volgende specifieke doelen:

  • het doen van verder onderzoek naar onze doelgroep en naar de wensen en behoeftes hiervan
  • het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die hierop aansluiten
  • het versterken van het kader en van het vrijwilligersbestand
  • het verbeteren van de communicatie met vrijwilligers en deelnemers d.m.v. het gebruik van sociale media en de kwartaal nieuwsbrief
  • het meewerken aan de totstandkoming van een transparant, alles omvattend overzicht van activiteiten voor senioren binnen de hele gemeente
  • het op de hoogte blijven van en tijdig inspelen op de plannen van de gemeente op het gebied van Welzijn

Statuten en financiën Stichting Actieve Senioren

Statuten
Jaarrekening en jaarverslag 2020

De SAS zomerschool 55+

De SAS-Zomerschool55+ biedt in de eerste drie weken van de zomervakantie een groot aantal activiteiten aan senioren in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Iedere senior is van harte welkom om aan één of meer activiteiten deel te nemen. De variëteit is groot en de activiteiten gericht op mannen en vrouwen, mobiel en minder mobiel, actief en minder actief. Bij elke activiteit ontmoet je andere mensen en er is ook altijd een kopje koffie of thee.

www.saszomerschool.nl