Inschrijven & betalen

Het aanbod van de SAS bestaat uit doorlopende, kortlopende/eenmalige activiteiten en activiteiten met wisselende deelname.


De doorlopende activiteiten zijn cursussen die gedurende het hele jaar plaats vinden.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website www.sasdenbosch.nl

Deelname aan een doorlopende activiteit / cursus is alleen mogelijk in combinatie met een machtiging tot maandelijkse automatische incasso van het cursusgeld.

Met het invullen en opsturen van het inschrijfformulier op onze website ga je accoord met de incasso voorwaarden van de SAS 's-Hertogenbosch en verleen je tot wederopzegging een machtiging aan de SAS 's-Hertogenbosch om van jouw bankrekening bedragen af te schrijven wegens inning cursusgeld, contributie e.d.

Uw deelname aan de activiteit is zo genaamd doorlopend. Elk jaar opnieuw inschrijven voor die activiteit is dan ook niet nodig.
Uw deelname is maandelijks opzegbaar. U kunt zich afmelden via de website of een bericht sturen naar SAS penningmeester, p.a. Chopinstraat 2, 5216 EW 's-Hertogenbosch of te mailen naar pm@sasdenbosch.nl

In de week tussen Kerst en Nieuwjaar liggen de activiteiten stil. En voor de meeste activiteiten geldt dat ook tijdens de zomermaanden juli en augustus.


Restitutie van niet genoten activiteiten tijdens een maand vindt niet plaats.


Bij kortlopende of eenmalige activiteiten is er sprake van een beperkte duur of een afgesloten periode, bijvoorbeeld 8 weken.
De datums en tijdstippen staan in de omschrijving van de desbetreffende activiteit.
U kunt zich uitsluitend aanmelden via de website www.sasdenbosch.nl en u betaalt direct via Ideal het hele bedrag van de activiteit.
U krijgt via email bericht van ons dat u bent ingeschreven.


Uw deelname aan deze cursussen is niet-doorlopend; ieder seizoen of ieder jaar moet u zich opnieuw inschrijven voor de gehele duur van de cursus/activiteit.
Door in te schrijven verplicht u zich tot betaling van het volledige bedrag van de cursus of activiteit.
Restitutie van niet genoten activiteiten tijdens die bepaalde periode vindt niet plaats

Voor activiteiten met wisselende deelname zoals biljarten, bingo en kienen kunt u zich ook inschrijven via de website www.sasdenbosch.nl of door middel van het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
U krijgt bericht dat u als deelnemer bent geregistreerd.
U betaalt ter plaatse. Toelating tot de activiteit geschiedt op basis van nog beschikbare plaatsen.


Algemeen
Tussentijds inschrijven op een al gestarte cursus/activiteit is in principe mogelijk:

  • als er nog plaats is en
  • als het door de betreffendedocent/cursusleider is toegestaan.

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Bijzondere bijstand

De stichting Actieve Senioren wil haar activiteiten voor iedereen toegankelijk maken. Daarom hanteert zij een zo laag mogelijke deelnemersbijdrage.

Is dit bedrag toch nog te hoog voor u, dan kunt bij de gemeente Den Bosch een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie klikt u hier >

De SAS zomerschool 55+

De SAS-Zomerschool55+ biedt in de eerste drie weken van de zomervakantie een groot aantal activiteiten aan senioren in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Iedere senior is van harte welkom om aan één of meer activiteiten deel te nemen. De variëteit is groot en de activiteiten gericht op mannen en vrouwen, mobiel en minder mobiel, actief en minder actief. Bij elke activiteit ontmoet je andere mensen en er is ook altijd een kopje koffie of thee.

www.saszomerschool.nl

Activiteitenprogramma

De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal. Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten. In vrijwel iedere wijk van ‘s-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

Bekijk de Activiteiten-kalender voor een compleet overzicht van onze activiteiten/