Functieprofiel penningmeester

Zowel in een stichting als in een vereniging is het gehele bestuur verantwoordelijk voor de financiële middelen. Dit bestuur neemt ook beleidsbeslissingen die van invloed zijn op die middelen. De penningmeester vertaalt deze beslissingen in geld, en brengt de financiële consequenties ervan in kaart. Hij/zij vertaalt ook de activiteiten in cijfers en levert daarmee informatie over de mogelijkheden- en onmogelijkheden van de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden van de penningmeester DB

  • Het voeren van het beheer over de financiële middelen van de organisatie.
  • Het maandelijks doorsluizen van subsidiegelden naar de afdelingen.
  • Het erop toezien dat de afdelingsadministratie periodiek en tijdig wordt aangeleverd bij het administratiekantoor.
  • Het leiden van een periodiek penningmeesteroverleg over financiële zaken en het vastleggen van de besproken punten.
  • Het opstellen en aanvragen van de jaarlijkse subsidie
  • Het aan de hand van de afdelingsgegevens opstellen van een jaarbegroting van de stichting en het bewaken hiervan.
  • Het (doen) opstellen van een financieel jaarverslag.
  • Het onderhouden van de communicatie met het administratiekantoor en met de accountant.
  • Het werven van alternatieve financiële middelen.
  • Het regelen van fiscaal/juridische zaken en verzekeringen.

Kennis en vaardigheden

De penningmeester is sociaal vaardig, heeft affiniteit met het ouderenwerk en voelt zich verbonden met de organisatie. Hij/zij heeft een dienstverlenende instelling en is prima in staat om in teamverband te functioneren. Naast goede contactuele eigenschappen beschikt hij/zij over de benodigde mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Organisatievermogen is onontbeerlijk en bestuurlijke ervaring is aan te bevelen. Inzicht in de vermogens- en kapitaalmarkt is vereist, evenals kennis van boekhouden d.m.v. geautomatiseerde systemen.