functieprofiel afdelingsvoorzitter

Algemeen
De activiteiten voor senioren binnen de gemeente s-Hertogenbosch worden georganiseerd, aangestuurd en uitgevoerd vanuit de afdelingen en vanuit de Zomerschool 55+ van de Stichting Actieve Senioren (SAS) in samenspraak met het dagelijks bestuur. De hoofddoelstelling is het bevorderen van sociale contacten door middel van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

De afdelingen worden geleid door minimaal drie personen: de voorzitter, secretaris en penningmeester. Elke afdeling is verantwoordelijk voor de activiteiten in een gedeelte of wijk van de gemeente. Voor de uitvoering van hun activiteiten werken de afdelingen met verschillende soorten zelfstandig werkende vrijwilligers. Deze vallen onder de juridische verantwoordelijkheid van de SAS.

Elk stadsdeel en daarmee samenhangend de betreffende afdeling kent zijn eigenheid wat betreft cultuur, achtergrond en behoeften. Dit kan van invloed zijn op de aard en de uitvoering van de activiteiten. Het afdelingsbestuur houdt hier terdege rekening mee.

Vanuit het Dagelijks Bestuur van de SAS ontvangen de afdelingen naast ondersteuning ook bindende centrale afspraken en richtlijnen. Deze basis-afspraken worden gemaakt en vastgelegd binnen een periodiek centraal overleg, waarvan de voorzitters van de afdelingsbesturen vaste deelnemer zijn.


Taken en verantwoordelijkheden van de afdelingsvoorzitter

  • Aanspreekpunt zijn voor de afdeling en actief bestuurslid.
  • Het organiseren en leiden van vergaderingen van het afdelingsbestuur en het in overleg met de secretaris vaststellen van de agenda ervan..
  • Het onderhouden van de communicatie met vrijwilligers en met bestuursleden van andere afdelingen.
  • Het onderhouden van de communicatie met het Dagelijks Bestuur van de SAS m.b.t. zaken als accommodaties, huur, beheer, apparatuur en ondersteuning.
  • Het deelnemen aan Algemene Bestuursvergaderingen.


Kennis en vaardigheden
De voorzitter is sociaal vaardig en heeft affiniteit met het ouderenwerk. Hij/zij beschikt over organisatiekennis en het vermogen tot samenwerken. Hij/zij is flexibel, stressbestendig, neemt initiatieven en is doortastend. Naast leiderschapscapaciteiten beschikt hij/zij over goede uitdrukkingsvaardigheden en is hij/zij ook bekend met e-mail en internet.