De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Wie zijn wij

FrontFolder2018 De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal.
Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten.
In vrijwel iedere wijk van 's-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

Daarmee draagt de SAS, als volwaardig partner in de sociale omgeving van de stad, bij aan het doel zoals de gemeente 's-Hertogenbosch dat omschrijft:

  • ontmoetingsplaats dicht bij de eigen leefomgeving
  • aanbieden en organiseren van activiteiten
  • eenzaamheid en isolement voorkomen en bestrijden
  • openstellen voor kwetsbare groepen

Deze vier punten hangen nauw samen.
Een belangrijke rol hierbij is ruimte voor ontmoeten, gezelligheid en vriendschap, waarbinnen men zichzelf kan zijn. 

De SAS is thuishaven voor meer dan 700 dynamische senioren die wijkgericht allerlei activiteiten uitoefenen.
Vanuit deze afdelingen verzorgen vrijwilligers met kennis van zaken de activiteiten.

De SAS zet zich in voor samenwerking met andere organisaties, die eveneens binnen de gemeente werkzaam zijn voor senioren; in het bijzonder de contacten met de wijkteams zijn hierbij van belang.

anbilogo1klDe Stichting Actieve Senioren is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), die bovendien door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in, dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat u uw giften aan de Stichting Actieve Senioren met 25% mag verhogen (tot een maximum van € 1.250,00). Het RSIN is 8534.38.183.

Zomerschool55+ wint ING-prijs

Zomerschool55+ wint dankzij jullie stemmen de ING-campagneprijs #helpnederlandvooruit.

Lees meer: 

SAS Den Bosch en het Carona-virus

coronavirus 250Het corona-virus houdt ons Brabanders flink bezig en vraagt aandacht en maatregelen van ons allemaal. Uiteraard volgen wij als bestuur de berichtgeving en adviezen van de officiële instanties nauwgezet.

Op basis van recente ontwikkelingen hebben wij als Dagelijks Bestuur besloten om alle geplande activiteiten en workshops, vanaf vandaag tot nader orde op te schorten. Het bestuur rekent uiteraard op uw begrip hiervoor.

Lokale goede doelen, uw steun waard!

De eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ is op maandag 1 juli 2019 gepresenteerd in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Burgemeester Jack Mikkers nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Lees meer: 

‘De ouderen die bij ons komen, leven vaak in een klein wereldje.’

Bron: www.ing.nl

Eenzame ouderen voelen zich in de zomer vaak extra alleen. De Stichting Actieve Senioren (SAS) in Den Bosch organiseert in die periode daarom de Zomerschool. Drie weken lang kunnen ouderen meedoen aan allerlei activiteiten. ‘Dankzij het ING Nederland Fonds hebben we de school kunnen uitbreiden en toch de prijzen laag weten te houden.’

Lees meer: 

+++++ Zomerschool55+ 2020 - maandag 13 juli t/m vrijdag 31 juli 2020 +++++ Vrijwilligers maken het verschil! +++++ Zomerschool55+ wint de ING-campagneprijs

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl