openstaande vacatures

De SAS, de Stichting Actieve Senioren, is dringend op zoek naar zes bestuursleden voor twee afdelingen: Den Bosch Zuid en Den Bosch West-Engelen.

Afdelingsbestuur Den Bosch Zuid

De functie van afdelingsvoorzitter voor Den Bosch Zuid is al wat langer vacant en dus nog niet ingevuld. Voor dezelfde afdeling Den Bosch zoeken we bovendien een afdelingssecretaris en een afdelingspenningmeester.

Afdelingsbestuur Den Bosch West-Engelen

Omdat de bestuursleden van de afdeling Den Bosch West-Engelen hebben aangegeven aan het einde van dit kalenderjaar te stoppen, komen we graag in contact met personen die de functie willen (gaan) vervullen van: afdelingsvoorzitter voor de afdeling Den Bosch West-Engelen. Voor dit bestuur zoeken we bovendien een afdelingssecretaris en een afdelingspenningmeester.

Belangstelling?
Mocht u belangstelling hebben voor één van de functies en/of nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de secretaris via
info@sasdenbosch.nl of bellen naar onze SAS-secretaris Ton Verhaeg, tel. 06-57339972.
Onderstaand vindt u de functie-profielen van de vacatures. Alvast bedankt voor uw reacties!

Taken en verantwoordelijkheden van de afdelingsvoorzitter

 • Aanspreekpunt zijn voor de afdeling en actief bestuurslid.
 • Het organiseren en leiden van vergaderingen van het afdelingsbestuur en het in overleg met de secretaris vaststellen van de agenda ervan.
 • Het onderhouden van de communicatie met vrijwilligers en met bestuursleden van andere afdelingen.
 • Het onderhouden van de communicatie met het Dagelijks Bestuur van de SAS m.b.t. zaken als accommodaties, huur, beheer, apparatuur en ondersteuning.
 • Het deelnemen aan Algemene Bestuursvergaderingen en aan het periodieke centrale overleg.

Kennis en vaardigheden
De voorzitter is sociaal vaardig en heeft affiniteit met het ouderenwerk. Hij/zij beschikt over organisatiekennis en het vermogen tot samenwerken. Hij/zij is flexibel, stressbestendig, neemt initiatieven en is doortastend. Naast leiderschapscapaciteiten beschikt hij/zij over goede uitdrukkingsvaardigheden en is hij/zij liefst ook bekend met e-mail en internet.

Taken en verantwoordelijkheden van de afdelingssecretaris

 • Aanspreekpunt zijn van een afdeling en actief bestuurslid..
 • De verslaglegging van afdelingsvergaderingen en het behandelen van ontvangen en uitgaande post dan wel mail.
 • Het onderhouden van de communicatie met het algemeen secetariaat van de SAS en met bestuursleden van andere afdelingen.
 • Verantwoordelijk voor overdragen van gegevens van deelnemers, vrijwilligers en bijeenkomsten naar het algemene secretariaat zodat deze centraal kunnen worden verwerkt en gearchiveerd.

Kennis en vaardigheden
De secretaris is sociaal vaardig en heeft affiniteit met het ouderenwerk Hij/zij voelt binding met de organisatie, beschikt over het vermogen tot samenwerken, neemt initiatieven en is doortastend. Hij/zij beschikt over voldoende taalkundige vaardigheden om te kunnen notuleren en om de correspondentie van de afdeling te kunnen verzorgen. Hiervoor zijn bekendheid met de computer en m.n. met e-mail vereist.

Taken en verantwoordelijkheden van de afdelingspenningmeester

 • Aanspreekpunt zijn voor de afdeling en actief bestuurslid.
 • Het doen van betalingen aan leveranciers en vrijwilligers.
 • Het op de juiste wijze vastleggen en administreren van de inkomsten en uitgaven van de afdeling.
 • Het communiceren met de centrale penningmeester en met het administratiekantoor m.b.t. administratieve en boekhoudkundige vraagstukken.
 • Het deelnemen aan penningmeesters vergaderingen.
 • Het communiceren met bestuursleden van andere afdelingen.

Kennis en vaardigheden
De penningmeester is sociaal vaardig en heeft affiniteit met het ouderenwerk. Hij/zij voelt binding met de organisatie en beschikt over het vermogen tot samenwerken, neemt initiatieven en is doortastend. Hij/zij beschikt over boekhoudkundige vaardigheden, kan begrotingen opstellen en lezen en financiële uitdraaien vertalen naar de achterban. Hij/zij beschikt bij voorkeur over computervaardigheden en kennis van rekenprogramma's.