Nieuwe activiteiten

Nieuwe activiteiten bij de SAS!

We kijken altijd vooruit bij de Stichting Actieve Senioren! Steeds willen we nieuwe en interessante activiteiten in de vorm van kortlopende cursussen of eenmalige lezingen of voorstellingen op onze locaties beginnen. Wij zijn blij dat alles draait als van ouds en dat deelnemers en begeleiders elkaar weer kunnen ontmoeten. We zien en spreken elkaar en leren meestal ook nog wat en dat is waar het om gaat bij ons! Ik ben heel enthousiast over de respons bij de aanmeldingen voor onze jaaractiviteiten. Daar ben ik blij om en dat doet mij als persoon gewoon goed. De wijkbesturen en de programma werkgroep hebben dit seizoen wederom een programma gemaakt om trots op te zijn. Sinds september hebben we het aanbod van jaaractiviteiten uitgebreid met een aantal kortlopende activiteiten. Het aanbod loopt uiteen van korte workshops, zoals Mozaïek maken, Terug naar Vroeger of Citytrainer voor Senioren tot een eenmalige Muzikale middag.

We werken er hard aan om de komende tijd nog meer eenmalige activiteiten te organiseren. Houd daarom onze website in de gaten, want daarin kondigen we bijtijds aan wat er op het programma staat. Omdat wij het programma graag afstemmen op onze doelgroep, horen wij ook graag wat u graag zou willen aan nieuwe activiteiten. Schroom niet om dit aan ons door te geven. Dat kan d.m.v. een email naar info@sasdenbosch.nl of door ons te bellen via tel. nr. 06-57339972. Ook de jongere senior (55+ tot 75) horen wij graag, zodat wij ons aanbod ook voor hen aantrekkelijk en betaalbaar kunnen aanbieden. Want wij willen dat zo veel mogelijk senioren gebruik kunnen en willen maken van ons aanbod. De SAS biedt alle deelnemers voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. Wij willen echt dat senioren niét in eenzaamheid terecht komen. Dat is ook onze doelstelling: we willen alle senioren die dat nodig hebben uit hun isolement halen! Dat is de reden waarom we als SAS actief zijn.

Hans van den Berg, Voorzitter Stichting Actieve Senioren

Komende activiteiten

In september zijn wij weer gestart met de wijkactiviteiten. Deze vindt u terug in de kalender.

Nieuw bij wijkcentrum De Slinger is de cursus Dharuma Meditatie, deze vindt iedere donderdag plaats van 19:30 tot 21:15 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Wij bieden eenmalige en kortlopende activiteiten aan de komende tijd. 'Schildertechnieken van Italiaanse schilders uit de Middeleeuwen" was geprogrammeerd en er was voldoende belangstelling, maar door de verscherpte maatregelen hebben wij deze cursus opgeschort naar het voorjaar als de voorwaarden dan beter zijn. "Mozaiek maken" is ook verplaatst naar maart of april van het volgende jaar, wel kunt u zich inschrijven voor de cursus Citytrainer voor Senioren. In de Maaspoort bieden wij ook in het voorjaar de workshop Terug naar Vroeger aan, deze workshop wordt geleid door Astrid van den Broek en richt zich op senioren die hun herinneringen van vroeger willen delen met anderen, een prachtige gelegenheid om met andere senioren te praten over uw verleden. Ook Gretha Goettsch komt weer met twee cursussen Taalplezier & schrijfzin en Dichter op de Koffie. Er bestaat veel animo voor deze cursussen, zodat we ook in het volgende jaar vervolgcursussen zullen starten.