De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Taken en verantwoordelijkheden van de afdelingspenningmeester

  • Aanspreekpunt zijn voor de afdeling en actief bestuurslid.
  • Het doen van betalingen aan leveranciers en vrijwilligers.
  • Het op de juiste wijze vastleggen en administreren van de inkomsten en uitgaven van de afdeling.
  • Het communiceren met de centrale penningmeester en met het administratiekantoor m.b.t. administratieve en boekhoudkundige vraagstukken.
  • Het deelnemen aan penningmeesters vergaderingen.
  • Het communiceren met bestuursleden van andere afdelingen.

Kennis en vaardigheden
De penningmeester is sociaal vaardig en heeft affiniteit met het ouderenwerk. Hij/zij voelt binding met de organisatie en beschikt over het vermogen tot samenwerken, neemt initiatieven en is doortastend. Hij/zij beschikt over boekhoudkundige vaardigheden, kan begrotingen opstellen en lezen en financiële uitdraaien vertalen naar de achterban. Hij/zij beschikt bij voorkeur over computervaardigheden en kennis van rekenprogramma’s.

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl