De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

Taken en verantwoordelijkheden van de afdelingsvoorzitter

  • Aanspreekpunt zijn voor de afdeling en actief bestuurslid.
  • Het organiseren en leiden van vergaderingen van het afdelingsbestuur en het in overleg met de secretaris vaststellen van de agenda ervan..
  • Het onderhouden van de communicatie met vrijwilligers en met bestuursleden van andere afdelingen.
  • Het onderhouden van de communicatie met het Dagelijks Bestuur van de SAS m.b.t. zaken als accommodaties, huur, beheer, apparatuur en
  • Het deelnemen aan Algemene Bestuursvergaderingen en aan het het periodieke centrale overleg.

Kennis en vaardigheden
De voorzitter is sociaal vaardig en heeft affiniteit met het ouderenwerk. Hij/zij beschikt over organisatiekennis en het vermogen tot samenwerken. Hij/zij is flexibel, stressbestendig, neemt initiatieven en is doortastend. Naast leiderschapscapaciteiten beschikt hij/zij over goede uitdrukkingsvaardigheden en is hij/zij liefst ook bekend met e-mail en internet.

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl