De Stichting Actieve Senioren gebruikt geen cookies om de inhoud van deze website te personaliseren of te analyseren en deelt geen informatie over het gebruik van deze site met derden.
Door deze site te (blijven) bezoeken of in de ruimste zin te gebruiken verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en hiermee akkoord te zijn.

 

             

De Stichting Actieve Senioren is de overkoepelende organisatie van diverse wijkafdelingen en van de Zomerschool 55+, die binnen de gemeente ouderenactiviteiten organiseren, aansturen en uitvoeren . De SAS is rechtspersoon en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De hoofddoelstelling van de SAS is het bevorderen van sociale contacten door middel van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

sasvacature1Dagelijks Bestuur
Het hoogste gezagsorgaan in de SAS is het Algemeen Bestuur. Dit wordt gevormd door de voorzitters van de afdelingen en door het door het Algemeen Bestuur (AB) benoemde Dagelijks Bestuur (DB). Het AB functioneert als beleidsbepalend en toezichthoudend bestuur, het DB voert de daadwerkelijke directie over de organisatie. Het beschikt hiervoor over een door het AB verstrekte mandaat met de daarbij behorende bevoegdheden. Zowel het bestuur van de afdelingen en van de Zomerschool als hun vrijwilligers vallen onder de Juridische verantwoordelijkheid van de SAS.

Afdelingen
De afdelingen bestaan uit een bestuur van minimaal drie personen, de voorzitter, secretaris en penningmeester. Elke afdeling is verantwoordelijk voor de activiteiten in een gedeelte of wijk van de gemeente en functioneert zo zelfstandig als mogelijk is. Voor de uitvoering van hun activiteiten werken de afdelingen met verschillende soorten zelfstandige vrijwilligers. Ook binnen deze afdelingsbesturen hebben wij dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Wilt u bijdragen aan de leefbaarheid in uw eigen wijk en heeft u interesse in een van onderstaande functies neem dan eveneens contact op met ons secretariaat onder 06 - 57 33 99 72 of mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Secretariaat: Kortenbergstraat 1, 5224 TL ’s-Hertogenbosch - 06 - 57 33 99 72 - info@sasdenbosch.nl